Chùm ảnh: Diễn biến tiến độ 6 cao tốc hoàn thành năm 2023 và 2024

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 06/08/2022 08:11

Các cao tốc QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và cầu Mỹ Thuận 2 đang vượt nhiều khó khăn để thi công.


Cao tốc QL45 - Nghi Sơn: Khởi công tháng 7/2021, sản lượng hiện đạt 45,63%

Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), cao tốc QL45 - Nghi Sơn sản lượng hiện đạt 45,63% giá trị hợp đồng, chậm 1,72%. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết không thuận lợi và biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, cước vận tải tăng cao

Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), cao tốc QL45 - Nghi Sơn sản lượng hiện đạt 45,63% giá trị hợp đồng, chậm 1,72%. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết không thuận lợi và biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, cước vận tải tăng cao

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài 43,28km đi qua tỉnh Thanh Hóa thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020. Đoạn QL45 - Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 5.534,472 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến thông nền đường toàn tuyến vào cuối năm 2022, hoàn thành vào tháng 8/2023

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài 43,28km đi qua tỉnh Thanh Hóa thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020. Đoạn QL45 - Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 5.534,472 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến thông nền đường toàn tuyến vào cuối năm 2022, hoàn thành vào tháng 8/2023

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khởi công tháng 7/2021, sản lượng hiện đạt 43%

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu hiện đạt sản lượng 43% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. Dự án dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công trong 2 năm, dự kiến về đích vào tháng 7/2023

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu hiện đạt sản lượng 43% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. Dự án dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công trong 2 năm, dự kiến về đích vào tháng 7/2023

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h. Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h. Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: Khởi công tháng 5/2021, sản lượng hiện đạt 10,1%

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hiện đạt sản lượng 10,1% giá trị hợp đồng, chậm 4% so với tiến độ điều chỉnh. Dự án khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024. Giai đoạn đầu triển khai dự án, Nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng, đến ngày 12/02/2022 mới ký được hợp đồng tín dụng

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hiện đạt sản lượng 10,1% giá trị hợp đồng, chậm 4% so với tiến độ điều chỉnh. Dự án khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024. Giai đoạn đầu triển khai dự án, Nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng, đến ngày 12/02/2022 mới ký được hợp đồng tín dụng

Được biết, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đầu tư theo hình thức PPP

Được biết, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đầu tư theo hình thức PPP

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Khởi công tháng 9/2021, sản lượng hiện đạt 39,3%

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hiện đạt sản lượng 39,3% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. Dự án có chiều dài hơn 49km thuộc tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hiện đạt sản lượng 39,3% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. Dự án có chiều dài hơn 49km thuộc tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khởi công tháng 9/2021, thời gian thi công khoảng 2 năm. Thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng. Toàn công trình có các gói thầu thi công nền đường, cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh và hầm xuyên núi Dốc Sạn

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khởi công tháng 9/2021, thời gian thi công khoảng 2 năm. Thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng. Toàn công trình có các gói thầu thi công nền đường, cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh và hầm xuyên núi Dốc Sạn

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Khởi công tháng 9/2021, sản lượng hiện đạt 18,6%

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hiện đạt sản lượng 18,6% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,8%. Thời gian vừa qua, các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, bổ sung tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công nhưng vẫn chưa bù lại được phần tiến độ bị chậm

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hiện đạt sản lượng 18,6% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,8%. Thời gian vừa qua, các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, bổ sung tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công nhưng vẫn chưa bù lại được phần tiến độ bị chậm

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài khoảng 78,5km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận triển khai thi công từ tháng 9/2021. Đây là dự án đầu tiên trong 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông thực hiện theo hình thức PPP huy động đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài khoảng 78,5km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận triển khai thi công từ tháng 9/2021. Đây là dự án đầu tiên trong 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông thực hiện theo hình thức PPP huy động đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, gồm nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 3.786 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 4.199 tỷ đồng. Dự kiến, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ hoàn thành vào quý III/2024

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, gồm nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 3.786 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 4.199 tỷ đồng. Dự kiến, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ hoàn thành vào quý III/2024

Cầu Mỹ Thuận 2: Khởi công tháng 2/2020, sản lượng hiện đạt 56,19%

Cầu Mỹ Thuận 2 hiện đạt sản lượng 56,19% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ

Cầu Mỹ Thuận 2 hiện đạt sản lượng 56,19% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ

Cầu có chiều dài 6,01km đi qua địa phận 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng được khởi công vào cuối tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2023

Cầu có chiều dài 6,01km đi qua địa phận 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng được khởi công vào cuối tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2023

Ý kiến của bạn

Bình luận