Chứng khoán BOS chính thức vận hành phần mềm giao dịch hiện đại

Chứng khoán BOS chính thức vận hành phần mềm giao dịch hiện đại

Sau khi tăng vốn điều lệ, triển khai phần mềm giao dịch mới VGAIA và chuyển trụ sở về tòa tháp văn phòng hạng A, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (BOS), từng bước khẳng định vị thế của một tổ chức tài chính chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Doanh nhân