Việt Nam lọt vào top 1 trong 35 quốc gia giảm tỷ lệ tử vong từ 30 - 49%

Việt Nam lọt vào top 1 trong 35 quốc gia giảm tỷ lệ tử vong từ 30 - 49%

Theo báo cáo An toàn đường bộ toàn cầu 2023 do Tổ chức Y tế thế giới công bố, Việt Nam là 1 trong 35 quốc gia có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ/100.000 dân giảm từ 30 - 49%.

An toàn giao thông