Đoàn tàu chuyên biệt đầu tiên đưa 3.000 người từ phía Nam về Hà Tĩnh

Đoàn tàu chuyên biệt đầu tiên đưa 3.000 người từ phía Nam về Hà Tĩnh

Ngày 24/7/2021, Tổng công ty ĐSVN sẽ tổ chức chạy đoàn tàu chuyên biệt đầu tiên đưa 700 hành khách là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh phía Nam trong thời điểm dịch covid ngày càng diễn biến phức tạp.

Giao thông 24h