Chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 80 cho tỉnh Kiên Giang quản lý, khai thác

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Đường bộ 06/04/2022 15:36

Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản về địa phương theo đúng quy định pháp luật.


 

QL80 từ Rạch Giá đi Hà Tiên trong một lần được sửa chữa, nâng cấp

QL80 từ Rạch Giá đi Hà Tiên trong một lần được sửa chữa, nâng cấp

Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương điều chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 80 cho tỉnh Kiên Giang quản lý, khai thác; sử dụng ngân sách địa phương cải tạo, nâng cấp mặt đường và đầu tư các hạng mục cần thiết khác.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với tỉnh xác định cụ thể phạm vi đoạn tuyến bàn giao cho tỉnh Kiên Giang quản lý, khai thác. Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, giao Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản về địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian chờ điều chuyển tài sản, đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện cải tạo, đầu tư các hạng mục cần thiết theo dự án đã được phê duyệt bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Giao Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với tỉnh đảm bảo việc đầu tư phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành.

Liên quan đến một số đề xuất, kiến nghị khác của tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, phần còn lại ngân sách địa phương bố trí để hoàn thành dự án đầu tư cầu Đông Hồ, thành phố Hà Tiên; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ tỉnh trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Địa phương có thể sử dụng các nguồn hợp pháp khác để tổ chức triển khai theo quy định.

Về mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Kiên Giang nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp để đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (ưu tiên đầu tư theo hình thức đối tác công tư), nâng tổng công suất đến năm 2030 lên 10 triệu hành khách/năm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với các quy định hiện hành.

Về quy hoạch, đầu tư, mở rộng sân bay Rạch Giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ GTVT để hoàn chỉnh các quy hoạch theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận