Chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 80 cho tỉnh Kiên Giang quản lý, khai thác

Chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 80 cho tỉnh Kiên Giang quản lý, khai thác

Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản về địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Đường bộ