Chuyển giao thu phí không dừng 2 trạm thu phí Đức Long, Gia Lai

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/07/2022 15:08

Công ty CP BOT&BT Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH thu phí tự động VETC hoàn thiện các thủ tục có liên quan, bàn giao tài sản,...

 

Bộ GTVT yêu cầu 2 trạm thu phí Đức Long chuyển giao thu phí không dừng đảm bảo thông suốt, an toàn, kết nối liên thông.

Bộ GTVT yêu cầu 2 trạm thu phí Đức Long chuyển giao thu phí không dừng đảm bảo thông suốt, an toàn, kết nối liên thông.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai; Công ty TNHH thu phí tự động VETC về phương án vận hành tại 2 trạm thu phí Đức Long 1 và Đức Long 2.

Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 19/2020 ngày 17/6/2022 của  Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; đề xuất và thống nhất của Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Gia  Lai và Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Bộ GTVT đã chấp thuận phương án quản lý, vận hành tại các trạm thu phí Đức Long 1, Đức Long 2 tại văn bản số 5769 ngày 9/6/2022.

Theo đó, để công tác quản lý, vận hành tại các trạm thu phí thông suốt, an toàn, kết nối liên thông, Bộ GTVT yêu cầu Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH thu phí tự động VETC hoàn thiện các thủ tục có liên quan, bàn giao tài sản, chuyển giao công nghệ, xây dựng phương án phối hợp trong quá trình vận hành trạm thu phí, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi chuyển giao.

Cùng với đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai rà soát các điều kiện, phương án tổ chức vận hành các trạm trước khi tổ chức bàn giao; phối hợp với các Bên trong quá trình tổ chức thực hiện để công tác vận hành thu phí tại trạm bảo đảm thông suốt, TTATGT và kết nối liên thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận