Giảm mạnh đầu mối, tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt VN

Giảm mạnh đầu mối, tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt VN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa đồng ý về chủ trương phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đường sắt