VinAI công bố 3 sản phẩm công nghệ cho ô tô tại AI Day 2021

VinAI công bố 3 sản phẩm công nghệ cho ô tô tại AI Day 2021

Tại “AI Day 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo”, ba giải pháp công nghệ do VinAI nghiên cứu và phát triển đã chính thức được giới thiệu.

Lái xe an toàn