Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm

Đây là khuyến cáo của Bộ Y tế về việc kiểm tra nồng độ cồn trước dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Giao thông 24h