Sản xuất xe điện đang đứng trước nhiều trở ngại

Sản xuất xe điện đang đứng trước nhiều trở ngại

Tạp chí GTVT - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo thường niên cho thấy doanh số bán xe điện đã tăng trong năm 2021.

Thị trường