Cơ sở khoa học và một số kết quả bước đầu biên soạn tiêu chuẩn thiết kế hầm đường bộ

Diễn đàn khoa học 28/10/2021 11:08

Bài báo trình bày cơ sở khoa học và phương pháp luận của việc biên soạn Tiêu chuẩn thiết kế hầm đường bộ ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tài liệu dưới dạng hướng dẫn, tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước, nhóm tác giả nhận thấy rằng Tiêu chuẩn của AASHTO là đầy đủ nhất và tương thích với hệ thống tiêu chuẩn thiết kế, thi công cầu đường bộ ở Việt Nam. Tiêu chuẩn của AASHTO được lựa chọn làm tài liệu chính để biên soạn Tiêu chuẩn thiết kế hầm đường bộ ở Việt Nam. Một số kết quả biên soạn bước đầu của Tiêu chuẩn Thiết kế hầm đường bộ đã được trình bày trong bài báo này.

Tác giả: ThS. NGUYỄN THÁI KHANH; TS. ĐỖ HỮU THẮNG; ThS. NGUYỄN TRUNG THÊM; TS. LÊ HOÀNG ANH - Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải

Ở Việt Nam, trong thiết kế hầm đường bộ trước đây sử sụng TCVN 4527-1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế. Đây là tiêu chuẩn đã được ban hành khá lâu, nội dung sơ lược và chưa cập nhật được các công nghệ mới trong xây dựng hầm đường bộ. Khi xây dựng hầm Hải Vân, chúng ta sử dụng Tiêu chuẩn Nhật Bản về hầm qua núi JSCE 1996. Sau đó, các hầm qua núi thi công bằng NATM đều sử dụng tiêu chuẩn này cùng với các phiên bản cập nhật. Đối với các hầm đường bộ thi công hở, tham khảo thêm các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu LRFD về kết cấu vùi. Hiện nay, một số dự án đang thiết kế đã tiếp cận và tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế hầm đường bộ LRFD của AASHTO [4]. Trong dự án hầm dìm Thủ Thiêm, chúng ta cũng sử dụng kết hợp các tiêu chuẩn của Nhật Bản.

Hiện nay ở Việt Nam chưa có TCVN trong thiết kế hầm đường bộ cập nhật được các công nghệ thi công mới cũng như tương thích với các tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông khác, đặc biệt là với tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ. Vì vậy, trong năm 2020, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã đề xuất và được Bộ GTVT cho phép biên soạn Tiêu chuẩn hầm đường bộ. Bài báo trình bày việc phân tích để lựa chọn tiêu chuẩn gốc để biên soạn Bộ tiêu chuẩn cùng một số kết quả bước đầu đã thực hiện được đến thời điểm hiện nay.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận