Có thể triển khai ngay thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay

Tác giả: M. Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 12/12/2023 08:12

Theo Bộ GTVT, đến thời điểm này, tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để triển khai thu phí không dừng tại một số trạm thu phí cảng hàng không, sân bay có lưu lượng lớn đã sẵn sàng và có thể triển khai thực hiện ngay.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi lãnh đạo Chính phủ về việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay.

Có thể triển khai ngay thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay- Ảnh 1.

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xem xét, chấp thuận giao Bộ GTVT: Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 26 Quyết định số 19/2020 quyết định việc triển khai mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng đường bộ do Bộ GTVT đang thực hiện (ảnh minh họa)

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký, nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ GTVT đã xin ý kiến của 6 bộ, ngành liên quan và cơ bản các ý kiến đều thống nhất sự cần thiết phải triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không sân bay như đề xuất của Bộ GTVT (triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng đường bộ đang thực hiện). Có ý kiến đề nghị cần phải rà soát, sửa đổi để điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy định pháp luật liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

"Bộ GTVT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, trong quá trình triển khai xây dựng phương án và tổ chức thực hiện sẽ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, rà soát, thực hiện", văn bản của Bộ GTVT nêu.

Về phạm vi, đối tượng thu phí dịch vụ cảng hàng không, sân bay, Bộ GTVT cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính tại văn bản số 3638/BGTVT- KCHTGT ngày 09/4/2018, trong đó đối tượng thu phí tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay là các ô tô ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định tùy theo từng cảng hàng không, sân bay; việc thu phí này nhằm bù đắp một phần chi phí đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì, tổ chức phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự đối với hệ thống đường dẫn vào nhà ga của cảng hàng không, sân bay (theo báo cáo của Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam - ACV, hệ thống đường dẫn vào nhà ga 21 cảng hàng không do ACV quản lý có chiều dài khoảng 60km, giá trị đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng) tương tự như dịch vụ thu phí đường bộ để hoàn vốn đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì dự án công trình đường bộ.

Như vậy, dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ và trạm thu phí sân bay, cảng hàng không có cùng đối tượng thu phí là các phương tiện ô tô đi qua trạm thu phí.

Theo Bộ GTVT, hiện nay, hệ thống thu phí không dừng đường bộ đã được triển khai lắp đặt, đưa vào vận hành đồng bộ trên toàn quốc. Trong quá trình vận hành hệ thống, các nhà cung cấp dịch vụ không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng và hiện nay dịch vụ thu phí không dừng đã trở thành quen thuộc đối với chủ các phương tiện tham gia giao thông thể hiện ở số lượng các phương tiện dán thẻ, mở tài khoản thu phí tham gia dịch vụ đạt trên 90% tổng số lượng phương tiện trên cả nước; số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí không dừng chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí.

Thực tiễn quy trình nghiệp vụ và giải pháp công nghệ thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay hoàn toàn giống thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ (xe đi qua trạm thu phí hệ thống tự động trừ tiền trong tài khoản giao thông của chủ phương tiện) nên việc sử dụng hệ thống thu phí không dừng đường bộ đã đầu tư để thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay rất thuận lợi và có thể triển khai được ngay (người dân, chủ phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ thu phí không dừng đường bộ có thể sử dụng ngay dịch vụ tại các trạm thu phí sân bay mà không cần dán thêm thẻ hoặc phát sinh thêm thủ tục đăng ký dịch vụ).

Hiện nay, các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã phối hợp với Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan đã thử nghiệm thành công và sẵn sàng đưa hệ thống thu phí không dừng tại một số sân bay có lưu lượng lớn đi vào hoạt động.

"Như vậy, đến thời điểm này tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để triển khai thu phí không dừng tại một số trạm thu phí cảng hàng không, sân bay có lưu lượng lớn đã sẵn sàng và có thể triển khai thực hiện ngay", văn bản của Bộ GTVT cho biết.

Tuy nhiên, về thẩm quyền tổ chức thực hiện, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, việc thu phí dịch vụ ra vào cảng hàng không, sân bay là dịch vụ phi hàng không do doanh nghiệp tự định mức giá và tự tổ chức thực hiện. Còn theo quy định tại Điều 26, Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm triển khai thu phí không dừng do các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện.

Khoản 11 Điều 26 Quyết định số 19/2020 quy định: "Trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, nhà cung cấp dịch vụ thu phí được phép đề xuất triển khai mở rộng thêm dịch vụ mới trên cơ sở đảm bảo lợi ích xã hội, hiệu quả dự án và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận".

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xem xét, chấp thuận giao Bộ GTVT: Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 26 Quyết định số 19/2020 quyết định việc triển khai mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng đường bộ do Bộ GTVT đang thực hiện; Điều chỉnh dự án thu phí không dừng để phù hợp với thực tế thực hiện.

Ngày 25/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 487/TB-VPCP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái liên quan đến triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, trong đó có nội dung "Giao Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp; trong đó lưu ý làm rõ phạm vi, đối tượng dịch vụ thu phí tại cảng hàng không, sân bay với các quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với việc triển khai thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, kết nối với hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Bộ GTVT đang thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ GTVT đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực xem xét, xử lý".


Ý kiến của bạn

Bình luận