Công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

16/10/2018 14:47

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018 công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.

 

ICD Dinh Vu Quang Binh
ICD Dinh Vu Quang Binh

Theo đó, Quyết định công bố cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình có vị trí đặt tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Mục tiêu của cảng cạn nhằm khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Quyết định nêu rõ, Chủ đầu tư cảng cạn (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình) thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định cùa pháp luật có liên quan; tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận