Công bố tình huống khẩn cấp trên 3 tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 07/08/2023 16:09

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 959 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến QL34, 4A, 4C và đường Hồ Chí Minh do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Cao Bằng thời gian từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/6/2023.

Công bố tình huống khẩn cấp trên quốc lộ 34, 4A, 4C và đường HCM - Ảnh 1.

Sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Cao Bằng theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này. Trong đó thực hiện rà soát, xác định cụ thể, kịp thời các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ bị thiệt hại, hư hỏng do các tình huống thiên tai nêu trên gây ra, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Công bố tình huống khẩn cấp trên quốc lộ 34, 4A, 4C và đường HCM - Ảnh 2.

Đất đá sạt trượt nghiêm trọng

Bên cạnh đó, khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ VN báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Đồng thời, Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Cao Bằng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 34, 4A, 4C và đường Hồ Chí Minh do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/4/2023 và từ ngày 18/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận