Công bố tình huống khẩn cấp trên 4 tuyến quốc lộ

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 20/07/2023 16:51

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 866 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023.

Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp các tuyến quốc lộ 4H, 4D, 32 và 279 - Ảnh 1.

Sạt lở trên Quốc lộ 4H tại Km336+950 vào cuối tháng 6 năm 2023

Bộ GTVT cho biết, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ 4H, 4D, 32 và 279 do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Lai Châu theo phạm vi, trách nhiệm quản lý, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 866.

Trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể, kịp thời các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ bị thiệt hại, hư hỏng do các tình huống thiên tai nêu trên gây ra, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ VN báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ GTVT để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Lai Châu chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về các báo cáo do thiên tai ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 4H, 4D, 32 và 279.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ GTVT đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận