Công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh toàn quốc đến năm 2025

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/07/2021 10:16

Bộ GTVT vừa công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


 

20210429_103800
Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục bổ sung điều chỉnh này sửa đổi 228 tuyến đang khai thác, bổ sung danh mục 20 tuyến đang khai thác, sửa đổi 60 tuyến mới, bổ sung danh mục 465 tuyến mới và loại bỏ 7 tuyến khỏi danh mục chi tiết mạng lưới tuyến đã được công bố.

Danh mục sửa đổi bổ sung tuyến đang khai thác xem tại đây: Phụ lục 1, Phụ lục 2

Danh mục sửa đổi bổ sung tuyến mới xem tại đây: Phụ lục 3, Phụ lục 4

Danh mục các tuyến bị loại bỏ xem tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận