Công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh toàn quốc đến năm 2025

Công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh toàn quốc đến năm 2025

Bộ GTVT vừa công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giao thông 24h