Mỗi công đoàn cơ sở một cách làm sáng tạo ở Công đoàn Cục Hàng hải

Mỗi công đoàn cơ sở một cách làm sáng tạo ở Công đoàn Cục Hàng hải

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành mục tiêu thi đua của ngành GTVT giai đoạn 5 năm (2016 - 2020) với chủ đề: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”. Với tinh thần đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CCVC, NLĐ) Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác, xây dựng ngành Hàng hải hội nhập và phát triển.

Bạn đọc
Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam: Thiết thực chăm lo vì người lao động

Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam: Thiết thực chăm lo vì người lao động

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN), Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, công đoàn cơ sở đẩy mạnh chăm lo đời sống người lao động, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo không khí sôi nổi trong lao động sản xuất của đơn vị.