Công đoàn GTVT sẽ có thêm nhiều chính sách chăm lo người lao động

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 11/03/2022 12:00

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến đời sống, việc làm của người lao động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành GTVT, thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ có thêm nhiều chính sách thiết thực, toàn diện để chăm lo cho người lao động.

z3139504587807_f2b0df6efd894146f4ddced0adc0cfa4-10
Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT vừa ban hành kế hoạch 788/KH-CĐN ngày 10/03 về các chính sách thiết thực, toàn diện, hướng đến ấm no, an toàn cho người lao động trong năm 2022.

Theo kế hoạch, nhiều chính sách sẽ được thực hiện như: Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc quán triệt, tuyên truyền và phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt là đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn giữa ca theo mức cho người lao động có giá trị từ 20.000 đồng/suất trở lên ở địa bàn vùng I, vùng II; từ 18.000 đồng/suất trở lên ở địa bàn vùng ÏII, vùng IV theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về "Chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động".

Ngoài ra, Công đoàn GTVT luôn quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác chăm lo phúc lợi, lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; Huy động các nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các dịp lễ, Tết, tháng công nhân...

Ý kiến của bạn

Bình luận