Công đoàn GTVT VN ban hành Hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao
Xã hội 09/03/2023 16:12

Hướng tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023), Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp.


Công đoàn GTVT VN ban hành Hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Chủ tịch Công đoàn GTVTVN Phạm Hoài Phương thăm hỏi, động viên người lao động công trình cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1256/KH-CĐN ngày 26/10/2022 của Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, tiến tới chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức đại hội, phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lan tỏa sâu rộng các thông điệp của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam đến với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để công đoàn cơ sở thực hiện.

Công đoàn GTVT VN ban hành Hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương trao quà động viên người lao động công trình cao tốc Bắc - Nam nhân dịp đầu năm mới 2023.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Kết quả, thành công của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Xem các văn bản hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp tại đây:

Quyết định _5051 

Kế hoạc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn XI_1059_cv 

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp_1256_cv 

Quyết định thành lập các Tiểu ban_1229_cv 

Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028  

Ý kiến của bạn

Bình luận