Công đoàn GTVT VN ban hành Hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn GTVT VN ban hành Hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hướng tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023), Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp.

Xã hội
Tuyên truyền Đại hội các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tuyên truyền Đại hội các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, yêu cầu thiết thực, hiệu quả.

Xã hội