Công nghệ viễn thám giúp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Ứng dụng 18/11/2020 06:30

Nhận dạng trượt lở đất và lập bản đồ cho dự án phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai

 

123
Ví dụ về bản đồ địa hình trượt lở đất đá lập bằng dữ liệu AW3D 5m DSM dọc theo QL7 miền trung Việt Nam: A - Tổng quan về vụ lở đất; B, B1 - Góc nhìn lớn từ điểm P1; B2 - Hình ảnh cận cảnh của địa điểm trượt lở và tảng đá từ P2 (Dũng, 2016)

 Viễn thám được xem như một công nghệ hiệu quả để nghiên cứu những đặc điểm của điều kiện tự nhiên bề mặt trái đất, được ứng dụng trong quản lý rủi ro thiên tai trượt lở đất đá trên thế giới. Công nghệ bản đồ 3D bằng các nguồn dữ liệu tích hợp được xem là giải pháp và công cụ mạnh cho công tác quản lý thiên tai trước những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với lượng mưa lớn hàng năm. Bài báo trình bày những nghiên cứu đánh giá về các công nghệ tiên tiến trong trong xây dựng bản đồ nhận dạng trượt lở đất đá trên thế giới và kết quả ban đầu cho việc ứng dụng công nghệ này trong điều kiện Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận