Toyota Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp tham quan nhà cung cấp nội địa

Toyota Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp tham quan nhà cung cấp nội địa

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại 2 nhà cung cấp nội địa của Toyota Việt Nam.

Văn hóa