Công ty CP TTTH đường sắt Đà Nẵng phấn đấu trả cổ tức 23%

Tác giả: P/V

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 28/04/2021 13:51

Ngày 26/4/2021, Cty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Một nhiệm kỳ với những kết quả ấn tượng

Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2016 – 2020, các thành viên của HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bán sát tình hình thực tiễn phát huy thế mạnh của công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường liên đề ra.

tau 4
Toàn cảnh Đại hội 

Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ (2019-2020) ngành đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, dịch bệnh môi trường kinh doanh có những lúc đứt quãng. Song Công ty vẫn bảo toàn và tăng nguồn vốn Chủ sở hữu từ 11,807 tỷ đồng lên 18,399 tỷ đồng.

Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế của nhiệm kỳ ổn định và tăng trưởng đem lại doanh thu, lợi nhuận và ổn định công ăn việc làm cho NLĐ. Trong năm 2020, mặc dù doanh thu có sự sụt giảm nhưng so bình quân cả nhiệm kỳ đều tăng vượt trội. Bình quân cả nhiệm kỳ 3,7%, thu nhập NLĐ đều tăng qua các năm. Tỷ lệ trả cổ tức đều đảm bảo theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm thông qua. Đặc biệt, trong năm 2019 là năm tăng trưởng vượt bậc của cả giai đonạ 2016 – 2020 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động.

 Triển vọng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các cổ đông đồng thuận cao với mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài nhằm củng cố các giá trị cốt lõi trên nền tảng vững chắc mà Công ty đã và đang xây dựng trong suốt những năm qua.

Tập chung nghiêng cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển SXKD, chú trọng nguồn nhân lực quản lý kế thừa trong tương lai, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp năng xuất lao động.

tàu 3
Các đại biểu dự hội nghị người lao động

Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2021 – 2026 được xác định cụ thể; Tổng doanh thu hàng năm tăng tối thiểu từ 3% so với năm trước liền kề, tổng lợi nhuận sau thuế đạt từ 3,5% tổng doanh thu trở lên; thu nhập bình quân NLĐ tăng trưởng ổn định hằng năm; trả cổ tức cho cổ đông ổn định từ 23% đến 23,5%; tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tối thiểu 24%; Bảo đảm 100% các công trình đạt chất lượng, 100% an toàn chạy tàu, an toàn trên đường sắt khai thác.

Đảm bảo quyền lợi của CBCNVC – NLĐ

Cùng ngày, Công ty đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2021, với sự tham gia đầy đủ cán bộ, công nhân lao động của Công ty.

tau 2
Đảm bảo quyền lợi chính đang của người lao động

Tại hội nghị, đại diện Công ty đã báo cáo những kết quả mà đơn vị đã thực hiện, đưa ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh; tổng hợp tình hình về công nhân lao động và triển khai một số định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới; xây dựng các quy chế, quy định về chế độ chính sách đối với người lao động.

Thông qua hội nghị, các công nhân đã có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động… Qua đây, lãnh đạo Công ty cũng tiếp thu, giải đáp cụ thể những vướng mắc của công nhân trong quá trình làm việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận