Cháy dữ dội tại công ty may có 700 công nhân ở Quảng Nam

Cháy dữ dội tại công ty may có 700 công nhân ở Quảng Nam

Sau hơn 2 giờ kể từ khi bùng phát, ngọn lửa tiếp tục lan rộng tại công ty may có 700 công nhân đang làm việc ở Quảng Nam.

Xã hội