Công ty sản xuất pin EV sẽ chia sẻ công nghệ cho Thái Lan

Công ty sản xuất pin EV sẽ chia sẻ công nghệ cho Thái Lan

Tạp chí GTVT - CATL trở thành Công ty sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới khi chiếm hơn 30% thị trường pin xe điện toàn cầu.

Thị trường