Công ước Quốc tế oprc 1990: Sự cần thiết cho việc hợp tác ứng phó đối với ô nhiễm dầu trên biển của Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/10/2021 15:41

Hiểm họa tràn dầu từ tàu vẫn là nỗi ám ảnh thường trực của nhân loại, nỗi ám ảnh của “thủy triều đen” với đặc điểm gây thiệt hại nặng nề, kéo dài trên diện rộng từ bờ biển của quốc gia này sang lãnh thổ của quốc gia khác.


 

TS. PHẠM VĂN TÂN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TÓM TẮT: Hiểm họa tràn dầu từ tàu vẫn là nỗi ám ảnh thường trực của nhân loại, nỗi ám ảnh của “thủy triều đen” với đặc điểm gây thiệt hại nặng nề, kéo dài trên diện rộng từ bờ biển của quốc gia này sang lãnh thổ của quốc gia khác. Do đó, nó đã đặt ra cho cộng đồng quốc tế một vấn đề cấp thiết đó là hợp tác giữa các quốc gia trong ứng phó sự cố ô nhiễm dầu trên biển. Biển Việt Nam nằm trên tuyến vận tải quốc tế đông đúc thứ hai trên thế giới; có hoạt động thăm dò, khai thác dầu mỏ nhộn nhịp, nên nguy cơ ô nhiễm dầu từ tàu trên vùng biển nước ta là tương đối cao. Với những lý do trên, bài báo tập trung nghiên cứu, phân tích nội dung của Công ước Quốc tế về hợp tác, sẵn sàng và ứng phó đối với ô nhiễm dầu (OPRC 1990), từ đó đánh giá ưu, nhược điểm và sự cần thiết của nó đối với việc hợp tác ứng phó đối với ô nhiễm dầu trên biển của Việt Nam.
TỪ KHÓA: Bộ luật Hàng hải, ô nhiễm dầu do tàu gây ra, OPRC 1990.
ABSTRACT: The threat of oil spill from ships is still a permanent obsession of mankind, the obsession of “black tide” with the characteristics of causing heavy damage, extending from the coast of a country to the territory of another country. Therefore, it has posed to the international community an urgent issue that is cooperation between countries in responding to oil pollution incidents at sea. Vietnam’s sea is on the second busiest international shipping route in the world; there is bustling oil exploration and exploitation activities, therefore the risk of ships’ oil pollution on Vietnam’s sea is relatively high. With the above reasons, the article focused on researching and analyzing the content of International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC 1990), thereby assessing its advantages and disadvantages, and its necessity for the cooperation in responding to oil pollution at vietnam’s sea.
KEYWORDS:  Maritime law, oil pollution caused by ships, OPRC 1990.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận