Công ước Quốc tế oprc 1990: Sự cần thiết cho việc hợp tác ứng phó đối với ô nhiễm dầu trên biển của Việt Nam

Công ước Quốc tế oprc 1990: Sự cần thiết cho việc hợp tác ứng phó đối với ô nhiễm dầu trên biển của Việt Nam

Hiểm họa tràn dầu từ tàu vẫn là nỗi ám ảnh thường trực của nhân loại, nỗi ám ảnh của “thủy triều đen” với đặc điểm gây thiệt hại nặng nề, kéo dài trên diện rộng từ bờ biển của quốc gia này sang lãnh thổ của quốc gia khác.

Diễn đàn khoa học