Copenhagen thu hút người dân đi xe đạp nhằm giảm ô nhiễm, tắc đường

Copenhagen thu hút người dân đi xe đạp nhằm giảm ô nhiễm, tắc đường

Đối với những người sống cũng như làm việc hoặc học tập tại Copenhagen, các hành trình được thực hiện bằng xe đạp chiếm tới 62%.

Diễn đàn khoa học