Cần “cú hích” biến tiềm năng thành cơ hội phát triển đường thủy nội địa

Cần “cú hích” biến tiềm năng thành cơ hội phát triển đường thủy nội địa

Phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (ĐTNĐ) từng bước đồng bộ, hiện đại cả về luồng tuyến, cảng bến, công nghệ quản lý, xếp dỡ, kết nối thuận lợi với các phương thức khác nhằm tăng thị phần, giảm giá thành vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ATGT và hạn chế ô nhiễm môi trường, đó là mục tiêu hướng tới của Quy hoạch kết cấu hạ ĐTNĐ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường thuỷ
Cú hích lớn từ các công trình vốn ODA Nhật Bản

Cú hích lớn từ các công trình vốn ODA Nhật Bản

Hàng loạt công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản được Bộ Giao thông vận tải đưa vào khai thác trong năm nay hứa hẹn sẽ tạo cú hích lớn cho nền kinh tế.

Thị trường
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - “Cú hích” để phát triển

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - “Cú hích” để phát triển

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (CPHDNNN) luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nước ta thời gian qua. Trải qua hơn 23 năm triển khai thực hiện, CPH đã tạo ra những “cú hích” mạnh mẽ cho phát triển không chỉ bản thân doanh nghiệp mà cả nền kinh tế. Bài viết này mong muốn góp phần làm rõ hơn những tác động của CPHDNNN tới phát triển kinh tế; những vấn đề còn tiếp tục đặt ra để có những giải pháp hợp lý thúc đẩy CPHDNNN trong thời gian tới.

Ý kiến phản biện