Cử tri kiến nghị quy hoạch sân bay Hớn Quản, Bộ GTVT phản hồi thế nào?

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Hàng không 30/01/2023 09:46

Bộ GTVT ủng hộ chủ trương về việc quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản nhằm phục vụ mục tiêu kết hợp phát triển KT-XH và đề nghị UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các thủ tục chấp thuận vị trí quy hoạch theo quy định.

Cử tri kiến nghị quy hoạch sân bay Hớn Quản, Bộ GTVT phản hồi thế nào?

 - Ảnh 1.

Khu vực sân bay Hớn Quản (sân bay Técníc cũ)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản.

Trước đó, cử tri Bình Phước có kiến nghị gửi tới Bộ GTVT với nội dung: "Theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí đất quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 -2020, sân bay Hớn Quản được quy hoạch nằm trong khu vực địa hình đặc biệt quan trọng, ưu tiên dành riêng cho nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 7 với tổng diện tích là 300 ha.

Thực hiện Thông báo kết luận số 20/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/01/2021; UBND tỉnh đã tiến hành khảo sát sân bay Quân sự Hớn Quản và đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải cho phép quy hoạch sân bay. Hiện nay, tỉnh Bình Phước đã làm việc với Bộ Quốc phòng để cho phép đưa sân bay Hớn Quản (TecNic cũ) vào quy hoạch Sân bay theo Nghị định số 42/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định điều kiện trình tự thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng.

Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương sớm xem xét, chấp thuận về quy hoạch sân bay Hớn Quản của tỉnh Bình Phước".

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT cho biết, theo Nghị định số 42/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng; thẩm quyền quyết định vị trí sân bay chuyên dùng là của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản nhằm phục vụ mục tiêu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các thủ tục chấp thuận vị trí quy hoạch theo quy định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận