Làm đường gom, không đấu nối trực tiếp vào cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Làm đường gom, không đấu nối trực tiếp vào cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Đây là nội dung trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri Long An tạo điều kiện mở đường đấu nối vào cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

Đường bộ