Đề nghị miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô sản xuất mới

Đề nghị miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô sản xuất mới

Tạp chí GTVT - Cục CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cần xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với ô tô mới.

Thị trường