Cục Đăng kiểm Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/03/2021 13:08

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-ĐKVN ngày 05/3/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức/viên chức cho các phòng tham mưu, giúp việc và đơn vị trực thuộc năm 2021, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Cục như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện chung: Theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

Điều kiện cụ thể (chi tiết kèm theo Thông báo này):

Trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với vị trí dự tuyển là Đăng kiểm viên, kế toán và tương đương; có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với vị trí dự tuyển là nhân viên nghiệp vụ và tương đương.

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh phù hợp với từng vị trí dự tuyển theo chi tiết về tiêu chuẩn dự tuyển.

Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật; yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định; có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản photo (có chứng thực) các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); Học bạ hoặc bảng điểm; Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;

– Các loại giấy tờ của hồ sơ phải đầy đủ, sạch sẽ, không được tẩy xoá và đựng trong phong bì 24x34cm.

3.  Nội dung và hình thức xét tuyển

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2).

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: hình thức thi phỏng vấn.

Nội dung, hình thức, thời gian xét tuyển theo Thông báo của Cục được đăng trên website www.vr.org.vn và niêm yết tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

4. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 02437684715 (204 gặp chị Yên)

5. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 15/4/2021, trong giờ hành chính tại địa điểm nêu trên hoặc gửi theo đường bưu chính.

6.  Kiểm tra Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Trên cơ sở đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại mục 2 nêu trên và Phiếu đăng ký dự tuyển, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

7. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn; kết quả phỏng vấn

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Cục sẽ được thông báo trên website www.vr.org.vn và niêm yết tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn sẽ được đăng tải trên website www.vr.org.vn và niêm yết tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2 theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Kết quả phỏng vấn và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên website www.vr.org.vn, được niêm yết tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

8.  Thu lệ phí dự tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo cụ thể hình thức, địa điểm, thời gian thu lệ phí thi tuyển trong thông báo triệu tập thí sinh dự thi.

9. Các quy định khác: Thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng trong kỳ thi này.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 02437684715 (204)

Ý kiến của bạn

Bình luận