Cục Đăng kiểm Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Cục Đăng kiểm Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Giao thông 24h
Xét tuyển sinh viên giỏi vào ngành lao động

Xét tuyển sinh viên giỏi vào ngành lao động

Sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc và đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi sẽ được xét tuyển là công chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.