Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải

Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1922/QĐ - TTg về việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Xã hội