Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định thương hiệu với cụm chương trình đạt chuẩn cấp Quốc tế

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định thương hiệu với cụm chương trình đạt chuẩn cấp Quốc tế

Trải qua hơn 65 năm hình thành, hội nhập và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn khẳng định là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các cấp, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt Nam. Các thế hệ lãnh đạo cùng tập thể giảng viên, người lao động, sinh viên Nhà trường đã không ngừng nỗ lực để xứng đáng là tập thể đi đầu trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học nước nhà.

Diễn đàn khoa học