Startup Battle - Bí kíp sinh tồn trong cuộc chiến Startup

Startup Battle - Bí kíp sinh tồn trong cuộc chiến Startup

Chương trình Cyber Security Talk 05: “Startup Battle - Bí kíp sinh tồn trong cuộc chiến Startup” tổ chức trên nền tảng Zoom Webinar ngày 30/10 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

bộ khoa học công nghệ