Hoàn thành nâng cấp QL53 cuối năm 2020

Hoàn thành nâng cấp QL53 cuối năm 2020

Ban quản lý dự án 7 cho biết đã khởi công nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn và sẽ hoàn thành cuối năm 2020.

Thị trường