Hyundai giới thiệu công nghệ phối khí CVVD tùy biến điều kiện lái

Hyundai giới thiệu công nghệ phối khí CVVD tùy biến điều kiện lái

Theo nhà sản xuất công nghệ van biến thiên liên tục CVVD của Hyundai giúp tối ưu hóa cả hiệu suất động cơ và hiệu quả nhiên liệu, trong khi cũng thân thiện môi trường.

Ứng dụng