Mazda CX-8 có phiên bản 6 chỗ dành cho thương gia

Mazda CX-8 có phiên bản 6 chỗ dành cho thương gia

Tạp chí GTVT - Ngày 7/5/2022 THACO AUTO chính thức giới thiệu New Mazda CX-8, mẫu SUV gồm phiên bản 7 chỗ và bản thương gia 6 chỗ.

Thị trường