Đã có nguồn bổ sung đất đắp dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 18/03/2022 11:04

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt trữ lượng cho 2 gói thầu còn thiếu đất đắp, dự kiến đưa vào khai thác từ cuối tháng 3 và tháng 4.


Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), tại dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có nhu cầu đất đắp lấy từ mỏ đất khoảng 1,99 triệu m3. Hiện đã có 5 mỏ, gồm 2 mỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và 3 mỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được cấp phép, đủ điều kiện khai thác với trữ lượng khoảng 1,6 triệu m3.

Với trữ lượng này, dự kiến sẽ còn thiếu khoảng 0,37 triệu m3 tại 2 gói thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm: Gói thầu XL5 thiếu 0,2 triệu m3 sẽ lấy từ mỏ Động Đá, tỉnh đã phê duyệt trữ lượng, dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ đưa vào khai thác; Gói thầu XL6 thiếu 0,17 triệu m3, sẽ lấy từ mỏ Hiền Sỹ, tỉnh đã phê duyệt bổ sung diện tích, dự kiến tháng 4/2022 sẽ đưa vào khai thác.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn là dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự án có chiều dài gần 100km, tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Dự án khởi công từ ngày 16/9/2019, dự kiến ban đầu hoàn thành vào năm 2021 nhưng đã được gia hạn hoàn thành trong năm 2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận