Đà Nẵng: Đảm bảo tốt công tác ATGT năm 2021

Tác giả: Trọng Nghị

saosaosaosaosao
04/01/2022 13:04

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp cách ngành, công tác đảm bảo ATGT trên đại bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2001.


Năm 2021 tuy có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách, song nhờ sự chỉ đạo của Sở GTVT, Ban ATGT TP Đà Nẵng, Thanh tra Sở đa hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 theo đúng tiến độ được giao và đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong năm 2021 Thanh tra Sở vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động, giải pháp đồng bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo ATGT. Đến nay, Thanh tra Sở đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 theo đúng tiến độ được giao và đạt nhiều kết quả khả quan.

anh 1
Công tác kiểm soát tải trọng luôn được lực lượng thanh tra chú trọng, nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn

Cụ thể, Thanh tra Sở tiếp tục duy trì công tác kiểm tra việc thi công, bảo trì đường bộ đang triển khai, hành lang an toàn giao thông đường bộ, công tác lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, Thanh tra Sở lồng ghép với công tác theo dõi, giám sát các điểm, khu vực vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn các quận, huyện.

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng tham mưu Sở GTVT đề xuất UBND thành phố ban hành kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố về việc kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xe trá hình, xe ô tô mang biển kiểm soát nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố năm 2021. Qua đó, tổ kiểm tra liên ngành đã xử lý VPHC 39 trường hợp, quyết định xử phạt với số tiền 212.900.000 đồng, tước 06 giấy phép lái xe, 20 phù hiệu.

Các đội TTGT địa bàn chủ động kiểm tra, xử lý vi VPHC đối với 58 trường hợp, quyết định xử phạt với số tiền 315.400.000 đồng, tước 20 giấy phép lái xe, 14 phù hiệu.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác hoạt động kiểm soát tải trọng xe, Thanh tra Sở thường xuyên duy trì các trạm KTTT xe lưu động. Đồng thời, các đội TTGT địa bàn sử dụng cân xách tay kiểm tra các trường hợp đi đường vòng tránh trạm KTTT. Qua đó, phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm tải trọng, phạt tiền hơn 1 tỉ đồng, tước hàng chục giấy phép lái xe và phù hiệu.

Bên cạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Thanh tra Sở cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Nhờ đó, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020. Để đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng tiếp tục tham gia tích cực công tác phòng chống dịch Covid – 19 của ngành GTVT TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu xe khách hoạt động “trá hình”, xử lý nghiêm các trường hợp “xe dù, bến cóc” gắn với công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Kiểm tra việc chấp hành các quy định khi thi công trên đường bộ đang khai thác, đảm bảo ATGT và hạn chế ùn tắc giao thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận