Đà Nẵng: Phát triển cảng Liên Chiểu thành cảng đặc biệt Quốc gia

Tác giả: P/V

saosaosaosaosao
Hàng hải 28/12/2021 13:09

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung.


Theo đó, Dự án bao gồm các hạng mục chính như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mắt trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 teus.

4
Đà Nẵng sớm triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh các bến cảng bảo đảm công khai, minh bạch

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.426,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 2.994,59 tỷ đồng, phần còn lại là sử dụng ngân sách địa phương của TP. Đà Nẵng.

Quyết định nêu rõ UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác về nội dung, số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; chủ trì lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng phải bảo đảm cân đối, bố trí đủ vốn của địa phương và vốn ứng trước trong trường hợp ngân sách trung ương bố trí chưa kịp tiến độ để thực hiện dự án hoàn thành vào năm 2025.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao UBND TP. Đà Nẵng sớm triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh các bến cảng bảo đảm công khai, minh bạch

Ý kiến của bạn

Bình luận