Năm đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2020

Năm đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2020

Đại học Quốc gia Seoul dẫn đầu, hai trường đào tạo khoa học và công nghệ lọt vào top 5, theo bảng xếp hạng của THE.

Trên 160 đại học ở Hàn Quốc sẽ đóng cửa vì thiếu sinh viên

Trên 160 đại học ở Hàn Quốc sẽ đóng cửa vì thiếu sinh viên

Văn phòng Thống kê quốc gia của Hàn Quốc ước tính đến năm học 2030, nước này sẽ chỉ cần 220 trường đại học, bằng 56% tổng số trường hiện nay.