Năm đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2020

Năm đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2020

Đại học Quốc gia Seoul dẫn đầu, hai trường đào tạo khoa học và công nghệ lọt vào top 5, theo bảng xếp hạng của THE.

5 đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2018

5 đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2018

Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Đại học Quốc gia Seoul, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).