Subaru mở rộng kênh phân phối ở Việt Nam

Subaru mở rộng kênh phân phối ở Việt Nam

Cùng thời điểm đưa vào hoạt động đại lý tại Đồng Nai, Subaru Việt Nam mở rộng quy mô của đại lý Subaru Bình Triệu ở Tp.HCM.

Thị trường