Tiến độ giải ngân rất quan trọng nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình

Tiến độ giải ngân rất quan trọng nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020 của Bộ GTVT, chiều 16/12.

Chính trị