Tranh cãi việc xe bán tải đăng ký biển xe con

Tranh cãi việc xe bán tải đăng ký biển xe con

Tại Việt Nam, một vài mẫu xe bán tải được bắt gặp xuất hiện trên phố và mang biển số như ô tô con.

Ý kiến